Selecteer een pagina

Algemene garantievoorwaarden

BINQ e-motion B.V. (BINQ) zal gedurende de contractuele garantieperiode zorgdragen voor reparatie of vervanging van een BINQ-voertuig of onderdelen conform de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder vermeld. We hebben elk element van de scooter, van binnen en van buiten, nauwgezet ontworpen en vervaardigd, want hoe je de BINQ scooter ook gebruikt, we willen dat het een ervaring van wereldklasse is. We kunnen dus ook een uitstekende garantie garanderen.

Wie kan er aanspraak maken op garantie?

De eerste en elke volgende eigenaar van een door BINQ in de Europese regio verkocht nieuw BINQ-voertuig, dat conform de wettelijke eisen is geregistreerd en tenaamgesteld kan aanspraak maken op garantie. Een beslissing over het repareren of vervangen van onderdelen en vervanging door nieuwe of gereviseerde onderdelen uit hoofde van garantie is voorbehouden aan BINQ.

Wanneer begint en wanneer eindigt de garantie?

De garantie begint op de dag dat de nieuwe voertuig aan de klant wordt afgeleverd of op de datum dat het kenteken van het voertuig op naam werd gesteld en geldt gedurende 2 jaar of 20.000 km, al naar gelang wat het eerste wordt bereikt. Reparaties en vervanging van onderdelen, inclusief vervanging van het voertuig, uit hoofde van garantie, verlengen de oorspronkelijke garantieperiode van deze garantie niet.

Wat valt onder de garantie?

De garantie voor het eerste jaar omvat het kosteloos repareren of vervangen van onderdelen die ten gevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn geraakt. De garantie in het tweede jaar is beperkt tot het kosteloos toesturen van defect geraakte onderdelen, de reparatie zelf valt dus niet onder de garantie. De garantie geldt alleen als aan alle garantievoorwaarden is voldaan en bij normaal gebruik van het voertuig, en mits het en het defect binnen de garantieperiode is gemeld aan BINQ. 

Wat valt niet onder de garantie?

De garantie geldt niet voor schade en defecten aan het voertuig als direct of indirect gevolg van inclusief, maar niet beperkt tot, normale slijtage, misbruik, onoordeelkundig en verkeer gebruik, verwaarlozing, aanrijdingen, verkeerd onderhoud, slepen, heffen, rijden op niet-vlakke, beschadigde en gevaarlijke wegen, steenslag, vandalisme, natuurrampen, vandalisme, opslag en transport. De garantie geldt ook niet voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires of schade tengevolge van de montage van dergelijke onderdelen tenzij gemonteerd door BINQ of iemand die handelt in opdracht van BINQ of met schriftelijke toestemming van BINQ. De garantie geldt ook niet voor het uiterlijk van het voertuig in het algemeen en normale geluiden en trillingen inclusief onder meer het piepen van remmen, kraken en rammelen, windgeruis en wegtrillingen.

De rij-kilometers op deze website zijn de praktische waarden, waarbij de scooter in nieuwstaat is, de bandenspannning 3 bar, en bij een temperatuur van 20 graden. Het daadwerkelijke bereik wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals lading, temperatuur, windsnelheid, wegdek en bedieningsgebruiken. De inhoud van deze website is alleen ter referentie. Net als bij alle andere lithium-ionbatterijen neemt de capaciteit van de batterij mettertijd en door gebruik geleidelijk af. Het verlies van capaciteit in de loop der tijd of ten gevolge van of voortvloeiend uit normaal gebruik valt niet onder deze garantie.